GebrokenHart.nl

Privacybeleid

Ik neem je privacy erg serieus. Daarom wil ik je er op attenderen de volgende zaken door te lezen ten aanzien van deze website GebrokenHart.nl.

Wat houdt mijn privacybeleid in?

Dit beleid legt je uit hoe ik omga met je persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, wanneer je je gegevens invult op onze inschrijfpagina’s en wanneer je gebruikt maakt van onze andere producten of diensten.

Welke informatie verzamel ik?

Ik verzamel alle data van de bezoekers van de website GebrokenHart.nl via Google Analytics. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Hoe gebruik ik deze informatie?

De informatie wordt alleen gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van het optimaliseren van de website pagina’s en promoties.

GebrokenHart.nl zal nooit je persoonlijke informatie vrijgeven of verkopen aan derden naast de facturering doeleinden.

Beheer van informatie

Toegang tot al deze gegevens en statistieken krijg alleen ikzelf.

Ik geef je persoongsgegevens niet vrij behalve in het geval dat:

  • Jij mij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
  • Ik genoodzaakt ben om je informatie te sturen over producten waarover je hebt gevraagd.
  • Ik genoodzaakt zijn om de betreffende informatie aan ondernemingen te geven die namens jou bepaalde producten of diensten leveren. Van deze ondernemingen hebben wij niet het recht om de persoonsgegevens anderszins te gebruiken.
  • Ik moet reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken van autoriteiten waarna ik moet luisteren.
  • Je de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik zal indien gewenst wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zal ik je daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare aankondiging op mijn pagina’s te plaatsen.

 

Terug naar GebrokenHart.nl

 
Privacybeleid | Disclaimer

2010 © GebrokenHart.nl. Alle rechten voorbehouden.